Följande ledare finns för denna åldersgrupp (p89):

Gunnar Danielsson 326268,   0733-150006  
Leif Ragnarsson 420218,   0708-248547
Micael Wahlberg 429387,   0736-139220
Luis Carrion 429793,   0707-828068
Hasse Ebbesson 420124,   0707-142229
Lasse Wahlsten 422540,   0706-892763

Historik

p85 p86 p87 p88 p89 p90 p91 p92 p93  p94 p95

Startsida