Följande ledare finns för denna åldersgrupp (p88):

Hans Blomfeldt 429709
Bo Bergman  425758, 0708-454698
Kjell Forsberg  425816, 0708-693570
Mats Ohlström 420274, 0706-990631 
Anders Olsgärde 420538
Bengt Elfström 421328

Historik


p85 p86 p87 p88 p89 p90 p91 p92 p93  p94 p95

Startsida