Följande ledare finns för denna åldersgrupp (p86):

Roger Larsson 420858, 0704-052007
Anders Falk 326389, 0703-333069
Curt Westin 420609, 6118873 
Lennart Åhlén  421861
Björn Aveholt 320508

Historik


p85 p86 p87 p88 p89 p90 p91 p92 p93  p94 p95

Startsida