GRUSPLANER

Grustiderna lagda för År 2003 läs här.

(2001)  (2002)

Ställ undan målen efter träning och match.

Uppsävja tänkt för 7-manna spel. Likaså Nåntuna.

Boka tid för matcker på kansliet.

Ledare får själva kolla kritning inför match. Krita och kritmaskin finns på Danelid i nedre förrådet.

Startsida    Kansliet  Plankommittén