Följande ledare finns för denna åldersgrupp (F86):

Bo Andersson 429121,   0705-560365
Sören Nilsson 251704,   0706-734661

Historik.

Representationslaget Reservlaget U-laget

f85 f86 f87 f88 f89 f90 f91 f92 f93  

Startsida