Detta lag har gått upp i seniorverksamheten men följande ledare fanns för år 2000 (F85):

Tomas Svensson 429197,   0707-838639
Bengt-Åke Forslund 429167,   0705-407035
Ylva Satrell 429991,   174732

Går upp i seniorverksamheten År 2002.

Historik

Representationslaget Reservlaget U-laget

f85 f86 f87 f88 f89 f90 f91 f92 f93  

Startsida