Verksamhetsplan för Danmarks IF år 2001.

Huvudstyrelsen avser att fortsätta arbetet med en genomgång av föreningens administrativa och ekonomiska styrsystem för att huvudstyrelsen på bästa sätt skall kunna stödja föreningens olika sektioner. Liksom tidigare år ingår däri att se till att verksamheten hålls inom givna budgetramar. Vår strävan är att försöka öka våra intäkter bl.a. genom ett aktivt arbete med att försöka värva fler sponsorer. Det innebär också att huvudstyrelsen ser över användningen av våra gemensamma resurser. I det arbetet ingår en översyn av användning av lokaler och fotbollsplaner.

Det är också viktigt att få fler personer aktiva med det övergripande arbetet inom föreningen, men också att få fler personer att delta i sektionernas arbete. Rekrytering av ytterligare funktionärer, som kan delta i föreningens verksamhet, bl.a. underlätta kontakten mellan huvudstyrelsen och sektioner är nödvändig.

En stor begivenhet är givetvis föreningens 70-årsjubileum lördagen den 5 maj. Föreningens jubileumskommitté har redan påbörjat planeringen för detta firande.

Även planeringen för den s k Daneliddagen har påbörjats av den särskild arbetsgrupp.

En stor uppgift under året är att skapa ett effektivt system för information, främst internet, genom en s k hemsida. Den underlättar för huvudstyrelsen, sektionerna och de olika lagen att kommunicera med varandra inom resp. lag, men även med alla inom föreningen. Vår hemsida kommer även vara en trevlig form av ”vårt ansikte utåt”.  Vi har även skrivit till kommundelsnämnden i Danmark samt landstigets vårdcentral för att diskutera om en samverkan kring information om Danmarks IF och Danmarks kommundel. En översyn av innehållet i utgivningen av DIF-DAX ingår i detta arbete. Arbetet leds av Carl-Erik Krantz och Sven-Olof Hjortsberger.

Vi undersöker även möjligheten att utveckla samverkan med Sävja FC och Sävja Tennisklubb, och som kan innebära gemensamma aktiviteter för äldre ungdomar under sommaren. I detta arbete ingår även samarbete med kommundelens socialtjänst.

Under förutsättning av beslut i fullmäktige i Uppsala Kommun kan anläggandet och öppnandet av en fotbollsplan med konstgräs ske under året. Danmarks IF har åtagit sig ansvaret för skötseln av anläggningen i samarbete med Sävjaskolan och Sävja FC.

För sektionerna hänvisar vi till resp. verksamhetsplaner samt till vårt budgetförslag.

För huvudstyrelsen

Roland Bohlin
Ordf.

Tillbaka