VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2000

Styrelsen för Danmarks IF avger följande verksamhetsberättelse för perioden 000101-001231.

Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Ordförande Roland Bohlin,  vice ordförande Kalle Krantz,  kassör vakant, sekreterare Gertrud Nordell, ledamot Annika Fagerström, suppleant Gunilla Gjertz och Magnus Berg.

Revisorer Bengt Elfström och Hans Strömbom, revisorssuppleant Birgitta Linder.
Samtliga sektionsordförande har varit adjungerade till styrelsen.

Personal
Anna Bergström var under tiden 000101-000430 provanställd på 100% på kansliet, hon fick fr o m den 1/5 en 100% tillsvidareanställning. För perioden 1/10 2000-31/3 2001 har hon på egen begäran gått ned till 90%.

Sammanträden
Huvudstyrelsen har sammanträtt 11 gånger under perioden. AU har under året haft ett antal icke protokollförda möten.
Under 2000 hölls tre föreningsmöten varav ett ordinarie årsmöte och två extra föreningsmöten.
Det första i mars för kompletteringsval till huvudstyrelsen och oldboyssektionen och det andra i november med val till fotbollssektionerna.

Huvudstyrelsen har också haft ett möte med fotbollssektionernas styrelser.

Arbetsgrupper
Fastighetsgruppen leddes under verksamhetsåret av Bosse Wallin med Sören Nilsson till hjälp.
Plan kommittén har bestått av Pelle Ax med Owe Dahlberg som med hjälpare.
Marknadsföringsgruppen har letts av Magnus Berg med viss hjälp av representanter från herr- och damfotbollssektionerna. Ett antal sponsorkontrakt har tecknats under verksamhetsåret.

Sektionsverksamhet
Herr- och damfotbollssektionerna har gjort ett bra arbete under året, herrfotbollen har dock haft problem att få ansvariga till alla poster i sektionsstyrelsen. Vid ett extra föreningsmöte i början av november valdes nya sektionsstyrelser, som nu arbetar inför den kommande fotbollssäsongen.

Fotbollsverksamheten har även detta år skördat fina framgångar. Herrseniorerna vann imponerande sin serie och har nu klivit upp till div 4. Damseniorerna som till säsongen tappade 8 av sina bäst spelare förlorade dock sin serie och kommer nästa säsong att spela i div 3, laget har dock kvar en mycket fin entusiastisk kamratanda. På ungdomssidan fortsätter Danmarks IF att vara framgångsrika i både seriespel och cuper.

Bandysektionen har haft flera ungdomslag och ett nytt seniorlag i seriespel och "hemmaplanen" var under en kort period spolad och användes för träningar.

Under några lördagskvällar arrangerades även i år de populära Wieneraftnarna på Uppsävjaplanen.

Damsektionen har under året arrangerat julgransplundring och vårfest i Bygdegården. Motionsgymnastiken i Uppsävjaskolan har åter slagit deltagarrekord med över 100 deltagare.

Oldboyssektionen har haft motionsdans, pingis och badminton på aktivitetslistan under året.

Friidrottssektionen i samarbete med Lions Club Sävja förlade även i år Linnéloppet till Danelid.

Övrig sektionsredovisning kan läsas i respektive sektions verksamhetsberättelse, där det framgår vilket utmärkt arbete som genomförs i sektionerna.

Ekonomi
Föreningens ekonomi har under verksamhetsåret präglats av avsaknaden av kassör. Ordförande och vice ordförande har haft föreningens täckningsrätt och Anna på kansliet har skött den löpande bokföringen.

Verksamhetsåret inleddes med ett totalt inköpsstopp på grund av dålig likviditet. Herrfotbollen har under året dragit på sig ett underskott och avslutade med ett nytt inköpsstopp. Bingolotto är inte längre en lika stor inkomstkälla som under de första åren. Föreningen förlorade anbudet om utdelning av Telias telefonkataloger och har fått klara sig utan denna extrainkomst.

En återbetalning från SPP har till stor del använts för att täcka underskottet i herrfotbollssektionen.

Kommunen har under året beviljat föreningen ett upprustningsbidrag för byggande av redskapsbod till maskinparken samt ett bidrag till traktorinköpet och från Riksidrottsförbundet har ett bidrag till de nya planerna beviljats.

Medlemsregistret är nu inlagt på data, vilket medför att föreningen bättre kan följa upp vilka som betalt/icke betalt medlemsavgiften, därigenom har även inbetalningarna av tränings- och licensavgifterna ökat.

Danelid
Danelid har alltmer blivit den centrala samlingspunkten för föreningens medlemmar. På planerna syns alltid något lag som tränar eller spelar matcher. I Klubbhuset träffas medlemmar för lagträffar, ledarträffar, föräldramöten, arbetsgrupper mm eller för en diskussion med kansliet. Caféet har administrerats av en arbetsgrupp som delegerat ut försäljningsarbetet på de olika lagenheterna.

Klubbaftnarna i caféet fortsatte även under detta verksamhetsår och är en uppskattad fredags- aktivitet för många medlemmar.

Under de fåtal torra dagar som varit under sommaren har den nya bevattningsanläggningen fungerat till glädje för spelarna och framförallt planskötarna som inte behövt springa rund och flytta på vattenspridaren.

De nya planerna ovanför Trekanten efter vägen till Falebro har varit ett lyft för ungdomsfotbollen som nu slipper den besvärliga vägen ut till Aspkällan vid flertalet av sina matcher och träningar.

"Måndagsgruppen" har under året också fortsatt sitt arbete med att hålla Danelid snyggt och prydligt.

Externa kontakter
Styrelsen har även under denna mandatperiod haft kontakter med Uppsala kommun, Danmarks kommundel, Sävjaskolan och Uppsävjaskolan.

Efter en förfrågan till kommunen har en liten grupp handikappade beretts arbete på Danelid. Sedan augusti jobbar de tillsammans med sin arbetsledare med städning och skötsel av grönytor m m.

Föreningen hat tillsammans med Sävja FC och Sävjaskolan ansökt hos KDN och fått stöd för en ansökan om anläggande av konstgräs på grusplanen i Sävja.

Damfotbollssektionen har varit en av initiativtagarna till "FIA", en ny samarbetsgrupp för damfotbollsklubbarna i Uppsala.

Marknadsföringsansvarig har haft kontakter med gamla och nya sponsorer.

Övrigt
Danmarks Idrottsföreningen är medlem i Svenska Handel och Tjänsteföretagen Idéa.

Föreningen har för närvarande 1705 medlemmar varav 904 är barn och ungdomar under 20 år, 588 pojkar och 316 flickor.

DIF-DAX's har getts ut med 4 nummer under året. Redaktör har varit Mats Kamsten med Staffan Hermodsson till sin hjälp.

En web-sida med adress www.danmarksif.org har under årets sista månad gjort sin entré.

Fotbollsskolan med sommarkul har under två sommarveckor samlat ett stort antal deltagare.

Slutord
Verksamheten under 2000 har inneburit många positiva glädjestunder. Fotbollsverksamheten har haft betydande framgångar, vilket gläder oss alla. De nya planytorna och satsningen på bevattningsanläggningen har skapat fina förutsättningar för fotbollen under säsongen.

Damsektionens fantastiska insatser med motionsgymnastiken, där mer än hundratalet "gymnaster" har motionerat och byggt upp sin hälsa, är beundransvärd.

Föreningens ekonomi har försämrats på grund av det stora underskottet som herrfotbollsverksamheten redovisar. Bristande redovisningar av kostnader för träningsläger och licensavgifter har skapat onödiga likviditetsproblem för föreningen. Med anledning av detta måste huvudstyrelsen utarbeta nya ekonomirutiner inför kommande verksamhetsår.

Huvudstyrelsen framför ett stort tack till alla ledare, funktionärer och övriga medlemmar som bidragit till föreningens utveckling under verksamhetsåret.

Uppsala i januari 2001

Roland Bohlin ,       Ordförande 
Kalle Krantz,          Vice ordförande 
Gertrud Nordell,      Sekreterare
Annika Fagerström, Ledamot
Magnus Berg och Gunilla Gjertz Suppleanter

Tillbaka