VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2000.

Styrelsen för Danmarks IF:s damfotbollsektion avger följande verksamhetsberättelse för perioden 20000101 - 20001231.

Styrelsen

Styrelsen för damfotbollsektionen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:

Ordförande Bengt Danielsson, Haile Palm, Ola Gustafson (sekreterare), Pia Annerklev, Rickard Melin (planansvarig), S-O Hjortsberger (utbildningsansvarig), Sören Nilsson (Bingolottoansvarig).
Bengt Danielsson har, i egenskap av sektionsordförande, varit adjungerad till föreningens huvudstyrelse.

Sammanträden

Damfotbollssektionens styrelse har haft 10 ordinarie sammanträden. Dessutom har sektionens styrelse deltagit i 2 sammankomster med huvudstyrelse och del av herrfotbollssektionens styrelse. Två arbetsmöten har genomförts.

Sektionens verksamhet

Fotbollsverksamheten under säsongen 2000 blev ingen fullträff resultat mässigt i och med att damlaget flyttades ned en division.
Ett träningsläger genomfördes av A- och B-laget tillsammans under våren. Sektionsstyrelsen anslog medel till detta. Dock var det spelarna i damsektionen som förverkligade lägret tack vare egna arbetsinsatser.
Sektionsstyrelsen tog ett beslut att till alla bortamatcher hyra in en buss från Bergsbrunna Buss för att bidra till att, dels stärka lagandan, dels höja säkerheten för våra spelare.
Under våren upprättade damsektionen ett farmaravtal med Irons damfotbollssektion. Detta för att skapa möjligheter för Danmarks och Irons damfotboll att utveckla spelare och även ge spelare en bättre chans att fortsätta att aktivt spela fotboll.

En annan verksamhet som har till syfte att skapa fler möjligheter att fortsätta med fotboll, dels efter att flickorna går upp i seniorspel, dels för de spelare som vill spela på en nivå som bättre stämmer med kunnandet, har under året gått under namnet FIA. Föreningar i nätverk för damfotboll är det kompletta namnet.
Bakomliggande skäl till att starta FIA var Bälinge damfotbolls agerande mot vår fotbollssektion. Drivkraften inom FIA ska vara att ha fler tjejer som fortsätter spela fotboll i seniorlagen. Vidare ska det inom FIA utformas rekommendationer för hur en öppen och just kommunikation mellan lagen ska föras.
På initiativ från damfotbollssektionen har kontakt tagits med från början GUSK och Storvreta. Under året har det varit 6 möten med inbjudan till intresserade föreningar. På det sista mötet deltog cirka 10 föreningar. Inklusive Bälinge IF. Upplands Fotbollsförbund, genom "Damprojektilen", har visat stort intresse för vad som skett inom FIA.

Under säsongen har styrelsemedlemmar ansvarat för att det funnits matchvärdar vid A-lagets hemmamatcher.

Under verksamhetsåret har styrelsen haft ett möte där ledare och tränare från flicklaget bjudits in. Syftet har varit att dels inventera vad som finns i tränar- och ledar- väg i de olika flicklagen, dels utbildningsbehov.

Under hösten ordnade styrelsen även en träff med ledare och tränare för A-, B-, 84-, 85-, 86- lagen. Tanken med mötet var att se hur vi kunde samordna lagens behov. Frågan hur vi på ett bra sätt överbryggar övergången från flick- till damfotboll måste styrelsen arbeta vidare med.

Inför julen ansvarade damsektionen för att granar såldes. Försäljningen utföll med ett bra resultat. Styrelsen vill även framföra ett tack till de som deltog aktivt vid granförsäljningen. Många granköpare hälsade både på plats och i efterhand för den trevliga och positiva anda som fanns bland granarna.

Ekonomi

Damfotbollssektionens styrelse satte upp som mål att hålla en budget vid bokslut på +/- 10.000 kr. Den ambitionen har vi lyckats klara.

Ett tack för året

Styrelsen för damfotbollssektionen, Danmarks IF vill i samband med avlämnandet av denna verksamhetsberättelse framföra vårt tack för alla de fina insatser som våra flickspelare, damspelare, tränare, ledare, föräldrar, mor-/farföräldrar, supportrar stått för under år 2000.

Tillbaka