Tio år med måndagsgruppen start den 29 april 1991

Vad är måndagsgruppen?, kanske många frågar. Vi är några äldre medlemmar i Danmarks IF, som samlas varje måndag vid Danelid där vi sysslar med varjehanda göromål.

Vår första uppgift var att rensa gamla omklädningsrummet, numera damernas omklädningsrum, från tomglas efter insamlingar och köra detta till systemet, det var 3360 st glas vilket inbringade 8400 kr till föreningskassan.  

Första sommaren rensade vi löparbanorna från ogräs, efter några år togs dessa bort för att få en reglementsenlig storlek på fotbollsplanen. Genom att kommunen upphörde med skötseln av Danelid, kom det på vår lott att klippa gräset på omkringytorna, vilket vi fortsatt med under årens lopp. Vi har också  under en finter röjt buskage vid sidan av planen.

Vi har deltagit i upprustning av gamla omklädningsrummet efter branden. Helge Sandin byggde och vi bidrog med hantlangning, målning, sätta upp väv, säten mm.
Hantlangare åt Helge Sandin när 2 baracker dockades ihop till kansli och förråd samt garaget byggdes.

En bra kraft, som tyvärr gick bort för tidigt var Olle Nilsson som tillsammans med Tomas Axelsson fick idén om en solvärmeanläggning. Olle basade och med hjälp av ALU-anställda  och måndagsgruppen färdigställdes solvärmeanläggningen. Efter vissa inkörningsproblem fungerar den bra idag. Anläggningen uppmärksammades och många studiebesök har gjorts, bl.a vår dåvarande miljöminister Anna Lindh kom hit med kommundelsnämnden.
Gamla föreningslokalen drabbades av dålig lukt, som många känner till. Beslut togs att lokalen skulle renoveras. Olle Nilsson blev arbetsledare och tillsammans med ALU- och DIF-anställda samt måndagsgruppen gjordes en omfattande renovering av lokalen. Nytt tak och panel, upprustning av duschar, omklädningsrummen och möteslokalen.

Nya föreningslokalen, vi var med och hjälpte till med avlopp och vatten samt målade panel.

Marken invid vägen till tegelbruket har många gånger använts som soptipp av okända personer, vi har vid flera tillfällen rensat och kört bort skräp, bl.a. soffor, bildäck m.m.

För övrigt under årens lopp har vi varit med vid pappersinsamlingar, telefonkatalogsutdelning, småreparationer, sorterat fotografier och tidningsurklipp.
Vi var 10 st från början: Birger Lindh, Sven Jansson, Nils Ågren, Guy Lundberg, Åke Nygren, Gunnar Sahlström, Olle Nilsson, Hugo Danielsson, Gustav Högman, Lennart Lagerstedt, men nu har skaran minskat genom naturlig avgång, vi är nu i behov av förstärkning.

Du som läser detta och bestämmer själv över din tid. Gör ett besök på Danelid, måndagar mellan kl. 9 och 12. Föreningen bjuder på kaffe och vi har en fin gemenskap. Kom med DU också!

Välkommen önskar vi som varit med från början!

Birger Lindh      Guy Lundberg        Sven Jansson         Nils Ågren         Åke Nygren

Startsida