Fotbollens Hemligheter är ett nytt, komplett grundutbildningspaket för fotbollsspelare framtaget av IFK Göteborg.

Att utbilda en fotbollspelare tar ca 10 år, så det innebär ett relativt omfattande material och arbete.

Det är anpassat för alla, barn som seniorer, pojkar och flickor.

Därigenom får tränare och ledare en möjlighet att ge alla som vill en  grundutbildning inför eventuell fortsatt elitsatsning. Vi kan också tala om för ungdomarna vad som krävs om man vill nå elitnivå.

Grundtanken är bra och mycket träning med avspända muskler, där mental träning och koncentration ingår till en väsentlig del. Med ”bilder” (känsla) och bra förebilder bygger man upp sin fotbollskunskap.

Implementeringen i DIF´s utbildningsplan och målsättningar sker i studiecirkelform i samarbete med SISU Uppland. SISU är idrottens eget studieförbund.

Målsättningen är att ge alla tränare, och även andra ledare som önskar, en möjlighet att deltaga i utvecklingsarbetet. Det kommer att bli en kontinuerlig process i flera år vilket förhoppningsvis resulterar i ännu fler duktiga spelare som väljer att stanna och spela för  Danmarks IF

-         ”Sambafotbollen” har kommit till DIF för att stanna.

Ta kontakt med undertecknad, eller DIF's kansli, för ytterligare information.

Ingolf Pääjärvi 

Tillbaka