Kostnader för alla våra fastigheter, planer och fordon presenteras nedan.
Det är följande siffror:

Fastighetskostnader 67.681:-
Idrottsplaner  113.783:-
Fordonskostnader 106.473:-
Totalt 287.937:-

Detta ska ställas till våra inkomster som är:

Skötselbidrag

25 000:-

Träningsavgifter

79 400:-

Anläggningsbidrag

74 760:-

Totalt 179 160:-

Detta innebär att driften av Danelid kostar ca 100.000:-. Det man ska ha i åtanke är att vi slipper betala markeringsavgift som är 50:- i timmen på gräsytor. Detta motsvarar alltså 2000 timmars utnyttjande. Dessutom ligger det massor av frivillig tid som planskötselgruppen lägger ner. Det är säkert 100 tals timmar. Det är alltså tack vare Träningsavgifterna, medlemsavgifterna, bingolotter osv som underskottet täcks.

Man kan väl tycka att KOMMUNDELSNÄMNDEN skulle kunna stödja Danmarks IF med någon form av bidrag. Dessa synpunkter är nedskriva av Kalle Krantz Vice Ordförande och delvis ekonomiansvarig.