juni 2002
 
INFO från senaste styrelsemötet (MAJ)!
 
NY konstgräsplan i Sävja!?
Planer för en ny konstgräsplan finns och frågan bereds i kommunen just nu.
Pengar kommer också att sökas från Svenska Fotbolls Förbundet. Vi får ser
hur det går.
 
En ny medarbetare hos DIF!
Vi hälsar Kenneth Helmstad välkommen!
Han kommer att hjälpa Pelle Ax
i första hand.
 
  Kalle Krantz rapporterar från ett möte om
  aktivitetsbidragen. Vissa ändringar har skett
  och närvarokorten kommer att bli mer och
  mer betydelsefulla.
 
Klagomål från grannar vid Hollandsresan och vid Nåntunaplan! Vid Hollandsresan
sägs att många bl a tränare från DIF kör på cykelbanan istället för vägen till
Sävjaplan och vid Nåntunaplan är det parkering vid vändplanerna dels på
Bonadsvägen och dels på Vadmalsvägen. Skärpning!