April 2003

 

INFO från senaste styrelsemötet!

 

DIF  har 34 ungdomslag och 6 seniorlag igång i verksamheteten!

 

Momsplikt för idrottsföreningar kommer att införas.

 

Ledare för sommarkul vecka 24 och 33 nu klart och inbjudningar kommer att skickas ut.

 

Bandyn har startat samarbete med VP i P90 för att kunna fortsätta med verksamheten och satsar i övrigt: lag kommer att finnas i  ytterligare 7 åldersklasser.

 

Stor kase i år! Tänds kl. 20:00

 

Konstgräset: problemet med kommens möjlighet att investera på privat mark är nu löst. Kommunen arrenderar marken av DIF! Ev. kan arbetet starta i juni.

 

Daneliddagen? Datum beslutas senare då vi vill detta år ha en intern dag med många matcher och förhoppningsvis invigning av konstgräset!

 

Mikael Rönnefalk utses till annons och sponsorsamordnare.

 

Hemsidan behöver åtgärdas! Vi har eventuellt en person som kan tänkas ta över och göra ”nått” åt den.