Mars 2003

 

INFO från senaste styrelsemötet!

 

Ingen förändring i styrelsesammansättningen i huvudstyrelsen, samma ”gäng” fortsätter ett år till åtminstone.

 

Årsmötet som hölls den 27 februari hade förvånansvärt få deltagare och styrelsen hade diskussion om hur vi skall agera för att få fler deltagare på våra årsmöten. Fler borde ta tillfället i akt att göra sin åsikt hörd. Utbildningsgruppen får till uppgift att ta fram förslag på att få fler att komma!

 

Medlemsavgifter för betalning utskickat till medlemmarna!

 

Vi har fått avslag på vår begäran om vägskyltar till vårt Danelid; förslag att vi lägger in en länk till tex. Gulasidornas kartor på vår hemsida.

 

Bandyn ställde frågan till huvudstyrelsen om DIF skall ha bandy i sin regi – svaret blev självklart skall DIF fortsätta ha bandy på programmet.

 

Konstgräset: nytt problem har dykt upp då kommunen inte kan investera på privat mark, jurist tittar vidare på ev. möjligheter att lösa detta endå.