Januari 2002

 

INFO från senaste styrelsemötet!

 

Kenneth Helmstad som arbetat hos oss har sagt upp sig pga flytt!

 

DIF har ansökt om 150 000 kr i anläggningsbidrag hos kommunen till bland annat upprustning av omklädningsrum.

 

Vägverket har meddelat att man fått brev om vår önskan om skylt vid rondellen vid ICA.