Visste Ni att vi här i Bergsbrunna har en fin källa som heter Aspkällan?

Den är c:a 20 meter lång och 4 meter bred och källvatten bubblar upp från underjorden i en aldrig sinande ström. Via en bäck rinner sedan vattnet ut i Sävjaån alldeles nedanför Falebro.

Den ligger på Bergsbrunna Gård´s ägor c:a 300 meter nedanför fotbollsplanen.

 

När det var populärt att ”dricka brunn”, åkte fina damer och herrar från Uppsala till Aspkällan för att bli friska av det fina radioaktiva källvattnet som på den tiden ansågs mycket hälsobringande. Enl. Alrik Eriksson togs då även allt vatten till gården från källan.

 

Numera används den inte alls och har ej heller blivit rensad sedan 1955 vilket säkert avspeglade sig i den provtagning som Livsmedelsverket genom Håkan Johnssons försorg lät utföra under hösten 1988.

Enl. utlåtandet bedöms provet som allmänt dricksvattentäkt för ett villaområde. Vattnets hårdhet var ur teknisk synpunkt anmärkningsvärd, 17,6 dH. Gränsen går vid 14,0 dH.

 

Om det skulle bli fel på det kommunala vattnet i t ex ofärdstider kan det kanske vara bra att veta för oss som bor i Bergsbrunna med omnejd att vi åtminstone har möjlighet att få dricksvatten i närheten.

 

Guy Lundberg